Интериорен Дизайн

Авторски Надзор

Авторски надзор

Реализация по проект

Авторският надзор е процес, през който стриктно проследяваме реализацията на интериорния проект, етап по етап, стъпка по стъпка.

Следим за правилното изпълнение по зададена техническа спецификация на работния проект. Така гарантираме съответствие на изпълнението с одобрената по проект визия на интериора.

Консултации на обекта и/или в офиса

Консултации преди започване на изпълнението и/или в процес на реализация

Авторска проверка на място

Консултация с майсторите и фирмите, които са анганжирани с изпълнението на проекта, на обекта или в офиса на Ерато дизайн.

Консултация с майсторите или фирмите, които ще извършват реализацията преди стартиране на изпълнението и/или в процес на рализация, при нужда от  опълнителна информация

Авторска проверка на място за проследяване, дали реализацията се осъществява по зададената техническа документация.
Съдържание на авторски надзор

Какво е авторски надзор?

Когато сте поверили реализацията на проекта на нас, ние планираме работа на обекта и носим отговорност за качеството на свършената работа и прецизното изпълнение. Консултираме Ви в избора на различни материли, аксесоари, обков и др. Ако сте избрали да осъществите проекта с Ваши майстори, бригади и други подизпълнители, можем да извършваме посещения, на които проверяваме за спазването на работния проект.

В този случай Erato Design не поема никаква отговорност относно качеството на изпълнение. Цената на авторския надзор се определя, спрямо място на консултация и честота на посещенията.

Други услуги:

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС