Предлагаме

Интериорен дизайн и изпълнение

Проектираме жилищитни и обществени интериорни пространства и предлагаме цялостно изпълнение на изготвените интериорни проекти.

Услуги

“I saw the angel in the marble and carved until I set him free.”

– Michelangelo Buonarroti

Интериорните проекти, който създаваме представят любовта ни към изкуството в най-чистата му форма. Духът и преклона, което носи в себе си и неговото материално трансформиране в помощ на индивида. Вярваме, че битът определя съзнанието и дори затворени, интерионите пространства могат да подобрят начина и качеството ни на живот.

Макар най-изконният и висш идеал, който следваме да бъде „L’art pour l’art“, за нас е важно всеки да живее, работи и изгражда себе си в най-подходящата за него среда.

Практика доказана във времето

Какво съдържа интериорният проект?

Дългогодишният професионален опит ни помогна да структурираме процеса в проектирането на различни по големина и предназначение пространства. Зад всеки интериорен проект, стоят няколко етапа на работа и една формула за успех. Следвайки този път, винаги достигаме до желания резултат.

Чрез 2D чертежи ще Ви предложим няколко варианта с предварително разпределение на мебели, които определят различните функционални зони.

На базата на избраното разпределение и стиловите Ви предпочитания се изготвят 3D визуализации, с които ще добиете реална представа как ще изглежда изпълненият проект в действителност.


При одобрена визуална концепция от страна на клиента се пристъпва към работния проект, който представлява изготвяне на всички необходими за реализацията чертежи.
Стъпки

За нас до момента

200+

Завършени проекта

10+

Години опит

6

Проекта в процес на изпълнение

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

С какво можем да ви бъдем полезни?

Изпратете ни съобщение.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС