Проекти

Дневни и кухни

Макар най-изконният и висш идеал, който следваме да бъде „L’art pour l’art“, за нас е важно всеки да живее, работи и изгражда себе си в най-подходящата за него среда. Вярваме, че битът определя съзнанието и дори затворени, интерионите пространства могат да подобрят начина и качеството ни на живот.

Интериорни пространства създадени с внимание и професионализъм.

Услуги

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС